Đang xử lý

Donald R. Keough

( 0 )

Donald R. Keough (sinh 1927) là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Allen & Company Incorporated. Ngoài ra ông còn là chủ tịch, giám đốc điều hành của Cocacola từ năm 1981 đến 1993, và chủ tịch của Columbia Pictures từ năm 1985 đến 1989. Năm 1993, ông còn là chủ tịch danh dự của Hội đồng Ủy viên quản trị của trường đại học Notre Dame. Vào tháng 11/2010, ông được giới thiệu vào Irish American Hall of Fame.

Tác phẩm đã viết:

  • The Ten Commandments for Business Failure (đã xuất bản ở Việt Nam dưới tên Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh, năm 2009)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận