Đang xử lý

Janina Ochojska

( 0 )

Janina Ochojska là nhà hoạt động từ thiện Ba Lan nổi tiếng, chủ tịch và nhà sáng lập tổ chức thiện nguyện phi chính phủ “Hoạt động Nhân đạo Ba Lan”.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận