Đang xử lý

Nick Scott

( 0 )

Tiến sĩ Nick Scott sinh năm 1952. Năm 1972 ra trường, ông sang Ấn Độ, ở đó bắt đầu quan tâm đến thiền Phật giáo. Ba năm sau ông về lại Anh và đạt học vị tiến sĩ về Sinh thái học Thực vật. Ông làm việc trong các khu bảo tồn thiên nhiên, và cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn thiền tập và viết sách.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận