Đang xử lý

Nguyễn Thị Thu

( 0 )

Nguyễn Thị Thu sinh ngày 7.3.1986.

Năm 2011, tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Hệ thống cộng sinh tại trường Đại học Fukushima. 

Sau đó, cô hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Môi trường bền vững tại Đại học Tsukuba, tỉnh Ibaragi.

Năm 2013, cô tốt nghiệp chương trình thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường tại Đại học Tsukuba, tỉnh Ibaragi.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận