Đang xử lý

Brian Walters

Brian Walters là một nhân viên của Northern Rock từ năm 2005 cho đến khi ngân hàng này sụp đổ. Ông cũng là người có thâm niên làm việc trong ngành công nghiệp ngân hàng gần 40 năm, chính vì thế với con mắt cuả 1 người trong nghề, và hơn hết là một nhân viên trong Norther Rock, ông có cái nhìn đầy đủ và thực tế về quá trình trượt dốc đi xuống vực thẳm của Northern Rock. Ông viết: “Sự sụp đổ của Northern Rock sẽ còn thu hút sự chú ý và tranh luận trong nhiều thập niên nữa và ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của riêng mình. Và cuốn sách này chính là quan điểm của riêng tôi.”

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận