Đang xử lý

Ngô Kính Tử

( 0 )

Ngô Kính Tử (1701 - 1754) tự là Mẫn Hiên, hiệu Lạp Dân, về già lại lấy hiệu là Văn Mộc lão nhân, là tác gia tiêu biểu cho chủ nghĩa hiện thực thời nhà Thanh. Ông quê gốc ở Toàn TiêuAn Huy sau đó di cư lên Nam KinhGiang Tô, thường tự xưng là Tần Hoài ngụ khách.

Tác phẩm:

  • Nho lâm ngoại sử: đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngô Kính Tử, nội dung châm biếm và đả kích sâu cay chế độ khoa cử công danh thời phong kiến. Ngô Kính Tử đã mất gần 20 năm để hoàn thành, viết xong năm ông 49 tuổi.
  • Văn Mộc Sơn phòng thi văn tập: 12 quyển nay còn 4
  • Thi Thuyết: 7 quyển nay thất truyền.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận