Đang xử lý

Đặng Hoàng Xa

( 0 )

Sinh tại Hà Nội. Tốt nghiệp thạc sĩ khoa học vi tính Đại học San Franciscon và làm việc tại Thung lũng điện tử (Silicon Valley). Nghiên cứu về tôn giáo trong nhiều năm nay.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận