Đang xử lý

Nishi Katsuzo

( 0 )

Nishi Katsuzo (1884 – 1959) là người sáng lập của Nishi Shiki Nhật Bản năm 1927. Tại thời điểm đó ông là kỹ sư trưởng cho dự án tàu điện đầu tiên của Nhật. Ông cũng là một giáo viên dạy Aikido.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận