Đang xử lý

Cusiu

( 0 )

Tên thật: Đoàn Mạnh Quang

Sinh ngày: 15.2.1989

Ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận