Đang xử lý

Đặng Lộc Sâm

( 0 )

Tên thật: Đặng Lộc Sâm.

Sinh năm: 1991.

Tốt nghiệp Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Tập thơ đã xuất bản:

Ngã ba đường chiều (NXB Văn hoá-Văn nghệ, 2011).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận