Đang xử lý

September Rain

( 0 )

"Tôi chỉ là người đánh cắp nỗi buồn của tất thảy thế gian mang vào thơ mình rồi khóc

tôi chỉ là một cô gái môi cười mà lòng có thừa cô độc

dốc cạn buồn vui để gạn nỗi thương mình!"(P2T)

Website: www.facebook.com/septemberserenade

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận