Đang xử lý

Christopher V.Flett

( 0 )

Christopher V.Flett là CEO đồng thời là người sáng lập Tập đoàn Flett, trong đó có Think Tank Communication Ltd. Ông được công nhận trên thế giới như là người dẫn đầu trong lĩnh vực thúc đẩy kinh doanh, phát triển kinh doanh và chiến lược xoay vòng. Là một Alpha Male cách tân, ông tạo dựng các hệ thống kinh doanh trong công ty của mình, cho phép ông chủ yếu làm việc với một nhóm khách hàng phụ nữ trên lĩnh vực chiến lược kinh doanh.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận