Đang xử lý

Chung Ju Yung

( 0 )

Chung Ju Yung là người sáng lập nên Tập đoàn Hyundai.

- Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1915 tại tỉnh Kangwon, huyện Tongchon, xã Songjon.

- Năm 1930 tốt nghiệp trường phổ thông Songjon.

- Năm 1934 làm việc tại cửa hàng bán gạo lẻ “Phục Hưng Thương Hội”

- Năm 1938 thành lập hội” của hàng bán sỉ và lẻ gạo “Kinh Nhất Thương Hội - Năm 1947 thành lập Công ty xây dựng cơ bản Hyundai.

- Năm 1950 trở thành Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hyundai.

- Năm 1961 được bầu làm Ủy viên đặc biệt của Ủy ban Thương mại công nghiệp Hàn Quốc.

- Năm 1965 được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc.

- Năm 1967 được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp các nhà doanh nghiêp tòan quốc. Thành lập Công ty cổ phần ô tô Hyundai.

- Năm 1969 được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ các trường học xã hội địa phương Hàn Quốc. Thành lập Công ty cổ phần xi măng Hyundai.

- Năm 1973 thành lập Công ty cổ phần công nghiệp nặng đóng tàu Hyundai.

- Năm 1975 thành lập Công ty cổ phần đóng tàu Mipo, nhận danh hiệu Tiến sĩ khoa học danh dự (Đại học Kyonghee).

- Năm 1976 được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Hàn - Ả Rập, nhận danh hiệu Tiến sĩ kinh tế học danh dự (Đại học Chungnam).

- Năm 1977 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Khoa học công nghiệp Ulsan, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp (khóa 13). Thành lập Tổ chức phúc lợi xã hội công nghiệp Asan.

- Năm 1979 được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hàn-Phi.

- Năm 1981 Chủ tịch Ủy ban vận động đăng cai tổ chức Thế Vận Hội Olympics Seoul, Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức Thế Vận Hội Seoul 88.

- Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Nghiên cứu di truyền học. Tiến sĩ danh dự kinh doanh học (Đại học Washington, Mỹ). Chủ tịch Ủy ban Thể dục thể thao Hàn Quốc.

- Năm 1983 thành lập Công ty điện tử công nghiệp Hyundai. Nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp thông tin Hàn Quốc.

- Năm 1985 năm lần liên tiếp nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp toàn quốc. Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị những nhà thể thao Hàn Quốc. Tiên sĩ kinh tế học danh dự (Đai học Yonsei).

- Năm 1986 Tiến sĩ văn học danh dự (Đại học Ilhwa).

- Năm 1987 Chủ tịch danh dự tập đoàn Hyundai. Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà doanh nghiệp toàn quốc. Chủ tịch danh dự Hiệp hội công nghiệp thông tin Hàn Quốc.

- Năm 1989 Chủ tịch Hiệp hội kinh tế Hàn - Xô.

- Năm 1990 Tiến sĩ chính trị học danh dự (Đại học Sekang).

- Năm 1991 tái đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiêp hội kinh tế Hàn - Xô.

Các giải thưởng:

- Năm 1962 Huy chương Siksan.

- Năm 1965 Huy chương Tổng thống - công lao xuất khẩu.

- Năm 1966 Huân chương công nghiệp tháp đồng.

- Năm 1967 Huy chương Tổng thống - công lao xuất khẩu. Giải thưởng nhà xây dựng ưu tú của Đại hội Các nhà xây dựng Châu Á (IFAWPCA).

- Năm 1968 Giải thưởng Nhà kinh doanh ưu tú (Đại học Korea). Huy chương Tổng thống - công lao xuất khẩu.

- Năm 1972 Huy chương công lao xuất khẩu.

- Năm 1973 Huân chương Tổng thống công nghiệp tháp vàng.

- Năm 1977 Giải thưởng Commander Vương quốc Anh (Nữ hoàng Anh trao tặng).

- Năm 1979 Huân chương công lao Senegal (Tổng thống Senegal trao tặng)

- Năm 1981 Huân chương quốc dân, giải thưởng Dongbek.

- Năm 1982 Giải thưởng Chiếc đĩa vàng (Hiệp hội A.A.A Mỹ), Huân chương quốc gia Zaire (Tổng thống Zaire trao tặng).

- Năm 1983 Huân chương Kinh tinh (Đài Loan).

- Năm 1985 Giải thưởng Nguyệt quế (Luxemburg).

- Năm 1988 Huân chương quốc dân, giải thưởng Mukunghwa.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận