Đang xử lý

Ngô Kế Tựu

( 0 )

Sinh năm 1960 tại Sài Gòn.

Định cư tại Mỹ năm 1995.

Làm việc và ngụ tại thành phố Fort Worth bang Texas.

Hiện đang cộng tác với một số báo và tạp chí trong nước.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận