Đang xử lý

Salome

( 0 )

Dưới lớp vỏ ngôn từ giản dị …

Diễn dịch đi, hội hào nhoáng

Giải mã đi, phường hoa mĩ

Vì sao câu ngắn gây bức bối?

Dưới lớp vỏ ngôn từ cẩu thả …

Dấu chấm đặt sai, dấu phẩy phết ngộ

Là sự khinh rẻ chăng?

Là nỗi oán giận?

Lỗi chức năng, tính khuynh hướng? Freud!

Cho tôi cơ hội làm người bình thường

Mua những cảm xúc bình thường

Tiêu hủy hàng tấn sến nhảm không đáng có

Số phận của một kẻ dị biệt

Là chỗ nào?

Sắp cho tôi một chỗ!

Giải mã đi

Diễn dịch đi

Và sắp cho tôi một chỗ, làm ơn, dù ngặt nghèo,

Trong trái tim người bình thường

Bầy đàn, phường hội, tách tôi ra

Đừng để tôi mang vác gánh nặng do tính cách

Sắp cho tôi một chỗ

Trong trái tim người bình an

Tôi thề câm lặng bên tai người dung dị

Lời hoa mĩ tôi –

Chúng ầm ĩ, cồng kềnh, điêu ngoa, gian trá…

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận