Đang xử lý

Peter D. Schiff

( 0 )

Peter D.Schiff là nhà dự báo dày dạn kinh nghiệm của Phố Wall. Ngoài việc là Tổng Giám đốc, Peter Schiff còn là đại diện được đăng ký và là chủ sở hữu của Euro Pacific Capital Inc. (Euro Pacific) - công ty môi giới và kinh doanh chứng khoán được đăng ký tại FINRA, là thành viên của SIPC (Securities Investor Protection Corporation).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận