Đang xử lý

John Gerzema

( 0 )

John Gerzema là tác giả của cuốn sách Bong Bóng Thương Hiệu (đã xuất bản ở Việt Nam).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận