Đang xử lý

Pamela Druckerman

( 0 )

Pamela Druckerman nguyên là phóng viên của The Wall Street Journal. Cô lấy bằng thạc sĩ về lĩnh vực quan hệ quốc tế tại đại học Columbia và từng công tác tại São Paulo, Buenos Aires, Jerusalem, Paris và New York. Cô hiện sinh sống tại Paris.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận