Đang xử lý

Daniel Nayeri

( 0 )

Daniel Nayeri sinh tại Iran là một nhà văn kiêm chủ bút của một tòa soạn ở thành phố New York. Để đạt đến thành công ngày hôm nay Daniel đã từng làm nhiều công việc khác nhau từ thợ sửa sách, đại lý văn học, trợ lý cửa hàng bán sách cũ, thủ thư, chủ bút…

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận