Đang xử lý

Nguyễn Hoàng Mai

( 0 )
Tên thật: Nguyễn Thị Hoàng Mai.
Sinh năm 1991.
Từng học khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc Gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện đang học tại Học viện Ngôn Ngữ Fukuoka (Fukuoka Language Academy) thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận