Đang xử lý

Ha-Joon Chang

( 0 )

Ha-Joon Chang sinh 07/10/1963, là nhà kinh tế học Hàn Quốc, giáo sư Đại học Cambridge.

Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất cũng như là một trong những nhà kinh tế học không chính thống hàng đầu đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Hiện Ha-Joon Chang là giáo sư về Phát triển Kinh tế chính trị tại Đại học Cambridge. Ngoài ra, ông còn là một cố vấn danh tiếng cho một số ngân hàng lớn, các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc; một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế ở Washington.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận