Đang xử lý

Stephen M. R. Covey

( 0 )

Stephen M. R. Covey là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty CoveyLink Worldwide. Ông là một diễn giả truyền cảm hứng, một nhà tư vấn về niềm tin, đức tính của người lãnh đạo, đạo đức và khả năng thể hiện bản thân. Ông đã đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Tốc độ của niềm tin, Nxb Trẻ & First News, 2010

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận