Đang xử lý

Phạm Ngọc Cảnh Nam

( 0 )

Tác giả Phạm Ngọc Cảnh Nam sinh năm 1952, quê quán Mã Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam. Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm có: Những hạt phù sa, Tác giả Trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng (in chung)... Cây bút này đã đoạt một số giải thưởng uy tín: Giải Văn tạp chí Đất Quảng (1989); Giải truyện ngắn Hội VHNT Quảng Nam - Đà Nẵng (1988 - 1989)...

Tác phẩm Thế kỷ bị mất của Phạm Ngọc Cảnh Nam là cuốn tiểu thuyết gần như đầu tiên viết về phong trào Duy Tân đất Quảng. Phong trào cách mạng khởi phát từ Quảng Nam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh ven biển miền Trung và cả nước.

Tác phẩm tiêu biểu

Những hạt phù sa (tập truyện ngắn) Thế kỷ bị mất (tiểu thuyết)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận