Đang xử lý

Bram Stoker

( 0 )

Abraham "Bram" Stoker (08/11/1847 – 20/04/1912) là một nhà văn Ai Len được mọi người biết đến nhiều nhất như là một tác giả của tiểu thuyết kinh dị có ảnh hưởng Dracula. Hiệp hội Truyện kinh dị sau này đã ghi nhận "thành tựu nổi bật" trong viết truyện kinh dị với giải thưởng mang tên ông - Giải Bram Stoker.

Tác phẩm tiểu thuyết tiêu biểu:

 • The Primrose Path (1875)
 • The Snake's Pass (1890)
 • The Watter's Mou' (1895)
 • The Shoulder of Shasta (1895)
 • Dracula (1897)
 • Miss Betty (1898)
 • The Mystery of the Sea (1902)
 • The Jewel of Seven Stars (1903)
 • The Man (còn gọi là: The Gates of Life) (1905)
 • Lady Athlyne (1908)
 • The Lady of the Shroud (1909)
 • The Lair of the White Worm (1911)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận