Đang xử lý

Huỳnh Bửu Sơn

( 0 )

Ông Huỳnh Bửu Sơn - Chuyên viên kinh tế cao cấp.

Là một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, ông Huỳnh Bửu Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đồng thời cũng là một vị giám đốc thành đạt.

Quá trình công tác:

 1. Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 2. 1984–1987: Immexco ( Cty XNK thành phố Hồ Chí Minh)-Phòng Kế Hoạch(1984-1986); Trưởng phòng kinh doanh gia công (1986-1987).
 3. 1987- 1996: Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Công thương.
 4. 1989- 1990: Thành viên tổ nghiên cứu cải tổ hệ thống Ngân hàng Việt Nam, trực thuộc Hội đồng bộ trưởng .
 5. 1992-1997: Giảng viên môn tiền tệ-Ngân hàng-Đại học Mở TP HCM (Chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)
 6. 1992-1997: Thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng về cải cách hành chánh và cải cách kinh tế.
 7. 1996-1997: Cố vấn kinh tế và tài chính Cty International Beverages
 8. 1997-2000: Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh (Ngân hàng VP)
 9. Từ 2000 đến nay: Giám đốc đối ngoại PepsiCo Việt Nam
 10. Các dự án chính đã tham gia với vai trò là tác giả- Đồng tác giả:
 11. 1982: Tham gia Dự án phát triển kinh tế và nghề cá ở đảo Phú Quý, tỉnh Thuận Hải
 12. 1986: Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu giá cả, tiền lương và cải cách tiền tệ: Phục hồi ổn định tiền tệ và giá cả để thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện dựa trên yêu cầu của Thành Uỷ TP HCM và được trình bày trước các thành viên Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 3 năm 1987
 13. 1987: Chủ nhiệm đề cương Cải tổ Hệ thống Ngân hàng Việt Nam: từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hai cấp. Nghiên cứu theo yêu cầu của Thống đốc ngân hàng nhà nước.
 14. 1989: Tham gia Dự án cải tổ Hệ thống ngân hàng Việt Nam-Dự thảo Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Việt nam và Pháp lệnh các tổ chức tín dụng Việt Nam. Nghiên cứu doi ông Võ Văn Kiệt, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, chỉ đạo.
 15. 1991: Chủ nhiệm đề tài Xây dựng mô hình khu chế xuất đầu tiên tại Tp HCM-Khu chế xuất Tân Thuận.
 16. 1992: Đồng chủ nhiệm đề tài Huy động nguồn vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Tp HCM: việc phát hành trái phiếu đô thị để huy động trong nhân dân nhằm cải tạo và nâng cấp con đường từ Cảng Sài Gòn đến Trung tâm Thành Phố (Đường Nguyễn Tất Thành)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận