Đang xử lý

Gunter Pauli

( 0 )

Gunter Pauli là chuyên gia kinh tế người Bỉ và là nhà thiết kế của Nền Kinh Tế Xanh đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh Tế Xanh Lam. Mỗi tuần ông xuất bản một mô hình kinh doanh sáng tạo đã được đánh giá cao đâu đó trên thế giới. Ông đã cạnh tranh thành công trên thị trường trong vai trò chủ doanh nghiệp, và trên 50 dự án tổ chức của ông tham gia chứng minh tính khả thi thương mại của những sáng kiến này.

Nền Kinh Tế Xanh Lam

Nền Kinh Tế Xanh Lam

( 0 )
35.000 đ
Các ý tưởng mà bạn sắp bắt gặp trong cuốn sách này thuộc về những viễn cảnh hấp dẫn nhất của quá trình thực hiện một nền kinh tế ít carbon, sử dụng nguồn lực hiệu quả và có sức cạnh tranh trong thế kỷ 21. Đáng lưu ý là việc mô phỏng...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận