Đang xử lý
-39%Những Câu Chuyện Kinh Doanh Làm Thay Đổi Thế Giới

Những Câu Chuyện Kinh Doanh Làm Thay Đổi Thế Giới

( 0 )
165.000 đ - 100.000 đ
10 quy tắc của Sam Walton 10 quy tắc của Sam Walton là một cách nhìn toàn cảnh của người trong cuộc về Sam Walton với những câu chuyện cụ thể để chứng minh cho từng quy tắc. Mỗi quy tắc của Sam đều dễ hiểu và bất cứ ai cũng có thể mô phỏng để áp dụng vào...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận