Đang xử lý
Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế

Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế

( 0 )
30.000 đ
Khách hàng chưa phải là Thượng đế chỉ ra phong cách lãnh đạo mới trong thế kỉ 21: Đặt nhân viên lên hàng đầu rồi mới đến khách hàng. Công thức này rất hiệu quả trong suốt 20 năm qua và biến Rosenbluth International từ một doanh nghiệp gia đình...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận