Đang xử lý
Quản Lý Bán Hàng For Dummies

Quản Lý Bán Hàng For Dummies

( 0 )
70.000 đ
Đây là cuốn sách mà những người làm trong lĩnh vực bán hàng đều nên đọc. Bạn sẽ tìm thấy những kinh nghiệm thực tế rút ra trong nhiều năm sự nghiệp và cả những sai lầm tác giả Butch Bellah đã mắc phải qua rất nhiều hoạt động OJT. (OJT là...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận