Đang xử lý
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Giải Tỏa Stress

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Giải Tỏa Stress

( 0 )
10.000 đ
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Giải Tỏa Stress gồm có các đề mục như sau: Những hiểu biết cơ bản về stress Stress là gì? Định nghĩa stress tại công sở Nhận diện các dấu hiệu cảnh báo stress Đo lường mức độ stress Phân tích các nguyên nhân...
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thuyết Trình

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thuyết Trình

( 0 )
10.000 đ
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thuyết Trình gồm có các đề mục sau: Chuẩn bị buổi thuyết trình Xác định mục tiêu Tìm hiểu về cử tọa Xử lí các vấn đề tổ chức Nắm rõ địa điểm Xác định rõ mục tiêu Thu thập tài...
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thương Lượng

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thương Lượng

( 0 )
10.000 đ
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Kỹ Năng Thương Lượng gồm có các đề mục sau: Chuẩn bị thương lượng Định nghĩa thương lượng Nguyên tắc trao đổi Xác định mục tiêu Tự chuẩn bị Đánh giá đối phương Xây dựng chiến lược Chương trình thương lượng Xây...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận