Đang xử lý

Vũ Ngọc Phan

( 0 )

Vũ Ngọc Phan (1902-1987) là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học hiện đại và văn học dân gian Việt Nam. Trong những năm đầu cầm bút, ông còn có bút danh là Chỉ Qua Thị.

Trước 1945, Vũ Ngọc Phan được nhiều nhiều người biết tiếng qua bộ sách Nhà văn hiện đại. Trong đó, nhiều nhận định của ông cho tới nay vẫn còn giá trị. Sau đấy, đáng chú ý hơn cả là cuốn Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Việt Nam. Sách có giá trị nhiều mặt, được tái bản nhiều lần.

Ghi nhận công lao và sự nghiệp của Vũ Ngọc Phan, năm 1996, ông được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 cho những cụm công trình về văn nghệ dân gian.

Những Năm Tháng Ấy

Những Năm Tháng Ấy

( 0 )
60.000 đ
Nhà văn lão thành Vũ Ngọc Phan đã mất ngày 14 tháng 6 năm 1987. Ông bắt đầu viết hồi ký Những Năm Tháng Ấy vào lúc đã tám mươi tuổi. Ở một trang đầu của tập hồi ký viết tay để đưa in, nhà văn có ghi lại mấy dòng: “Bắt...
Tục Ngữ Ca Dao Việt Nam

Tục Ngữ Ca Dao Việt Nam

( 0 )
120.000 đ
Những ai quan tâm đến văn học nói chung và văn học dân gian nói riêng đều biết đến Vũ Ngọc Phan và những đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà. Là nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, ông sinh ngày 8 tháng 9 năm 1902,...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận