Đang xử lý

Richard S. Tedlow

( 0 )

Richard S.Tedlow sinh ngày 12.9.1947. Ông là giáo sư khoa quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh Harvard. Ông là chuyên gia về lịch sử kinh doanh. Ông giảng dạy về lịch sử kinh doanh và marketing, xuất bản nhiều công trình và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận