Đang xử lý

Barbara Bossert Ramsay

( 0 )

Bà là diễn viên, nhà soạn nhạc và nhà văn Mỹ. Năm 1960, bà cùng chồng chuyển về sống ở Melbourne (Úc). Tại đây, bà tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, truyền hình và nghề viết văn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận