Đang xử lý

Kim Định

( 0 )

Giáo sư Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định (15 tháng 6, 1915 – 25 tháng 3, 1997) là giáo sư, nhà triết học, linh mục Việt Nam. Ông có công lớn trong việc xây dựng nền tảng cho triết học Việt Nam (mà ông gọi là Việt Triết hay Việt Nho).

Kim Định sinh tại làng Công giáo Trung Thành, nay thuộc xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định. Ông tốt nghiệp môn Triết học tại Giáo hoàng Chủng viện Thánh Albertô Cả tại thành phố Nam Định. Năm 1943 đến 1946 ông dạy triết học tại Đại Chủng viện Quần Phương của Giáo phận Bùi Chu. Năm 1947, ông lại sang Pháp nghiên cứu về triết học 10 năm. Ông tốt nghiệp Triết học tại Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris), và tốt nghiệp Nho học tại Học viện Trung Hoa Paris (Institut des Hautes Etudes Chinoises), Paris. Năm 1958 ông dạy triết học phương Đông tại Học viện Lê Bảo Tịnh, Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Viện Đại học Vạn Hạnh và Viện Đại học Đà Lạt. Cùng với Nguyễn Văn Thích và giáo sư Nguyễn Ðăng Thục, ông là người khai mở khoa Triết học Đông phương tại Trường Đại học Văn khoa từ năm 1958 và sau này tại vài trường đại học khác. Từ những năm 1960, ông bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về minh triết Việt, mở đầu là cuốn Nguyên Nho/Cửa Khổng...

Ông từ trần ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 82 tuổi.

Có thể kể đến các tác phẩm chính của GS. Kim Định đã công bố như Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây, Triết lý giáo dục, Cửa Khổng, Nhân bản, Chữ Thời, Tâm tư, Việt lý tố nguyên, Dịch kinh linh thể, Triết lý cái đình, Lạc Thư minh triết, Vấn đề quốc học, Tinh hoa ngũ điển, Cơ cấu Việt Nho, Vấn đề nguồn gốc văn hóa…

 

Lạc Thư Minh Triết

Lạc Thư Minh Triết

( 0 )
30.000 đ
Lạc Thư là một nền Minh triết. Đặc tính của Minh triết là thâu nhận đời sống để cải hóa, đẹp đẽ hóa mỗi ngày mỗi hơn cả đời sống tư nhân cũng như đời sống công cộng của toàn dân, toàn nhân loại. Thiếu đặc trưng này thì mọi nền...
Những Dị Biệt Giữa Hai Nền Triết Lý Đông Tây

Những Dị Biệt Giữa Hai Nền Triết Lý Đông Tây

( 0 )
55.000 đ
"Có thể nói Đông phương thiên về minh triết và triết lý, còn Tây phương thiết về triết học. Chúng tôi gạch chữ thiên về để chĩ rõ khuynh hướng chung mà không chối những luật trừ riêng. Bây giờ người ta thấy quan niệm Tây Dông...
Hiến Chương Giáo Dục

Hiến Chương Giáo Dục

( 0 )
40.000 đ
"Cho tới nay thường các sách viết về giáo dục chỉ bàn rộng ở hai đợt đầu là phương pháp (dạy cách nào cho học sinh dễ hiểu dễ nhớ) và hành chánh (về các giải pháp, tổ chức...) còn viết về triết thì bàn rất ít. Lên tới...
Cửa Khổng

Cửa Khổng

( 0 )
40.000 đ
Qua lần vỏ đã lỗi thời, Khổng Nho còn chứa rất nhiều giá trị căn bản đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Cửa Khổng dùng phương pháp khoa học và triết học để gạn lọc ra những tinh hoa đó. Một sách cần thiết cho những ai lưu tâm đến vấn đề...
Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam

Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam

( 0 )
35.000 đ
Với bất cứ một dân tộc, hay tôn giáo nào hễ đã nói tới nguồn gốc là trở thành vấn đề nghĩa là nói đến những khó khăn, những nghi ngờ, do dự, tìm kiếm rồi nhân đó nảy ra rất nhiều ý kiến, nhiều giả thuyết. Nước việt Nam tất...
Việt Lý Tố Nguyên

Việt Lý Tố Nguyên

( 0 )
50.000 đ
Đây là công trình của một cuộc khảo cổ, khác thường không dừng lại ở khảo cổ, ở bác học nhưng phóng tầm mắt ra bên ngoài, bên trên, bên dưới khảo cổ, lịch sử, bác học để cốt tìm ra những nét căn bản chạy ngầm xuyên qua lịch...
Triết Lý Giáo Dục

Triết Lý Giáo Dục

( 0 )
30.000 đ
Vấn đề giáo dục và văn hóa khỏi nói ai cũng nhận là quan trọng. Vì vậy ngoài Bộ Quốc gia Giáo dục còn có nhiều hội nghị giáo dục được nhóm để tìm giải đáp cho những vấn đề liên hệ. Triết lý nhân sinh làm sao có...
Cơ Cấu Việt Nho

Cơ Cấu Việt Nho

( 0 )
60.000 đ
Việt Nam hiện còn thiếu một cử nhân triết văn (Philo-lettres) mà đó là một nhịp cầu giữa triết và văn sẽ giúp ích rất nhiều cho văn học Việt Nam: Nó vừa mở ra cho triết lý một đất dụng võ rộng hơn hầu mang ơn ích đến cho nhiều tâm hồn đang bơ vơ...
Tâm Tư

Tâm Tư

( 0 )
45.000 đ
Tại sao những người học triết đâm ra cù lần, hay tâm hồn khô đét mất cả khả năng uyển chuyển? Thưa là tại đã suy luận theo logic với những luật tắc của sự vật bất động. Nhiều người đã nhận ra chỗ tai hại đó nên muốn vượt qua nhưng lại trở thành mơ...
Chữ Thời

Chữ Thời

( 0 )
70.000 đ
Khoa siêu vật lý cũng như khoa tâm lý các miền sâu đang ráo riết tìm ra một nguyên lý mới thay cho nguyên lý tĩnh chỉ cũ, nhưng hầu hết mới ở đợt hô hào đả phá. Đọc Chữ Thời bạn sẽ thấy nguyên lý mới đó được trình...
Nhân Bản

Nhân Bản

( 1 )
40.000 đ
Một trong những đặc tính của dân tộc mà chúng ta cần khôi phục lại là nối triết học trường ốc với đời sống: sao cho sự học trở thành bó đuốc hướng dẫn đời sống. Đó là một nguyện vọng nói ra thì dễ nhưng thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó...
Vấn Đề Quốc Học

Vấn Đề Quốc Học

( 0 )
25.000 đ
Việt Nam có quốc học hay không? Đó là vấn đề đã được đặt ra và nhận được hai loại trả lời là có và không và cả hai đều có lý do của nó. Thưa có đúng lý ở chỗ ta có tiếng riêng, có lối phát biểu đặc...
Triết Lý Cái Đình

Triết Lý Cái Đình

( 0 )
25.000 đ
“Ta về ta tắm ao ta.” Nhưng ao ta ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên gọi là chi? Hơn ở chỗ nào? Thưa, ao ta ở xứ Nghệ, hình nó tròn vuông. Tên nó là hồ Động Đình. Hồ là ao. Đình là nhà. Động Đình Hồ là...
Tinh Hoa Ngũ Điển

Tinh Hoa Ngũ Điển

( 0 )
30.000 đ
"Sau khi đã nghiên cứu về nguồn gốc văn hóa Việt Nam, chúng tôi nhận thấy muốn tìm hiểu Việt Nam bất cứ về phương diện nào: văn hóa, chính trị, định chế, nghệ thuật… mà bỏ qua Nho giáo thì mới chỉ tìm được có cái ngọn, vì Nho...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận