Đang xử lý

Trần Thị Cẩm

Tiến sĩ Trần Thị Cẩm sinh năm 1923, sang Pháp du học vào năm 1949. Sau khi học Tâm lý đại cương ở Đại học Sorbone - Paris, bà tiếp tục học tại Viện Tâm lý học, Viện Đào tạo Chuyên gia Tâm lý lâm sàng Paris và tốt nghiệp các chuyên ngành: Tâm lý trẻ em, Tâm lý ứng dụng công nghiệp, Tâm lý xã hội, Tâm lý bệnh lý và Tâm lý lâm sàng. Bà làm Luận án Tiến sĩ chuyên ngành với chủ đề "Phục hồi tâm lý người khuyết tật."

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận