Đang xử lý

GS. Nguyễn Lân

( 0 )

Nguyễn Lân (14/6/1906 – 7/8/2003) là nhà giáo, nhà biên soạn từ điển, nhà văn và nhà nghiên cứu người Việt Nam. Ông là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Nguyễn Lân có nhiều cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam:

  • Là nhà giáo trong thời kì Pháp thuộc.
  • Khi giữ chức vụ giám đốc giáo dục liên khu 10, ông đã bổ dụng các trưởng ty giáo dục (nay là giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo) và tham gia xây dựng nền giáo dục.
  • Tham gia dạy các lớp bình dân học vụ.
  • Biên soạn tài liệu để in thành sách giáo khoa văn, sử đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • Đào tạo một đội ngũ giáo viên tâm lý-giáo dục cho các viện và các trường đại học, phổ thông mới thành lập.
  • Biên soạn nhiều cuốn giáo trình về khoa học giáo dục như: Ngữ pháp Việt Nam (1956), Lịch sử giáo dục thế giới (1958), Người thầy giáo XHCN (1960), Giảng dạy trên lớp (1961).
  • Lưu trữ tiếng Việt thông qua các cuốn từ điển sau khi về hưu. Tuy vậy hiện nay đang có nhiều nhà nghiên cứu đã cho công bố nhiều sai sót trong các quyển từ điển này.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận