Đang xử lý

Bruce Goldberg

( 0 )

Bác sĩ Bruce Goldberg sinh năm 1948, là một chuyên gia thôi miên trị liệu người Mỹ. Hơn 40 năm qua, ông đã tiến hành nghiên cứu và trị liệu cho hơn 14.000 người, với hơn 35.000 đợt thôi miên.

Ông còn giảng dạy và tham gia các hội thảo về liệu pháp thôi miên, du hành thời gian.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận